CityNews reporter Natalie Duddridge spoke to the family as they prepared to return to Boston.